Tillgängliga kurser

Mötesrummet


Videokonferens för att mötas, presentera och diskutera.Möten kan startas omgående eller planeras.

Introduktionsutbildning till fallskydd

This course will give anyone working with fall protection an insight to our products and segments.
Den här kursen ska ge dig som arbetar med någon form av fallskydd en inblick i våra fallskydds produkter och segment.

  • Distanslärare/
    handledare/
    coach etc: Pär Brink
  • Distanslärare/
    handledare/
    coach etc: Stefan Moss