Available courses

Mötesrummet


Videokonferens för att mötas, presentera och diskutera.Möten kan startas omgående eller planeras.

Introduction course to edge protection

This course will give anyone working with fall protection an insight to our products and segments.
Den här kursen ska ge dig som arbetar med någon form av fallskydd en inblick i våra fallskydds produkter och segment.

  • Teacher: Pär Brink
  • Teacher: Stefan Moss