Tillgängliga kurser

Mötesrummet


Videokonferens för att mötas, presentera och diskutera.Möten kan startas omgående eller planeras.

Introduktionsutbildning till fallskydd

This course will give anyone working with fall protection an insight to our products and segments.
Den här kursen ska ge dig som arbetar med någon form av fallskydd en inblick i våra fallskydds produkter och segment.

 • Distanslärare/
  handledare/
  coach etc: Pär Brink
 • Distanslärare/
  handledare/
  coach etc: Stefan Moss

Grundläggande fallskydd/Basic fall protection

Kursbeskrivning: Kursen är till för alla som har behov av en introduktion i användande av fallskyddsutrustning, för dig som har arbetsuppgifter i en fallriskmiljö där fallskydd är ett krav. Kursen ger dig förståelse om vilka lagar och förordningar som gäller samt hur man använder sin pe…
 • Instruktör: Martin Esbjörnson
 • Distanslärare/
  handledare/
  coach etc: Mattias Hallin
 • Distanslärare/
  handledare/
  coach etc: Tautvydas Jukna
 • Distanslärare/
  handledare/
  coach etc: Robin Nilsson Sjöström

Kompetent person PFPE/Competent person PFPE


Kursbeskrivning:

Är min utrustning att lita på?
Vad betyder alla EN - nummer?
Kan jag använda utrustningen eller skall den kasseras?

Har vi rätt rutiner och nödvändig dokumentation?
Vi reder ut detta och utbildar er för att kunna besikta
er egen utrustning

Slutna Utrymmen/Confined space

Kursbeskrivning: Definition av slutet utrymme - Ett begränsat utrymme med begränsad access och på grund av otillräcklig ventilation bildas farliga gaser och/eller vara låg syrenivå samt ha en svår access och utrymningsväg och generellt inte lämplig för mänskliga invånare. Ett exempel ä…
 • Distanslärare/
  handledare/
  coach etc: Stefan Moss
 • Distanslärare/
  handledare/
  coach etc: Pär Ström
 • Distanslärare/
  handledare/
  coach etc: Pär Brink
 • Distanslärare/
  handledare/
  coach etc: Martin Esbjörnson
 • Distanslärare/
  handledare/
  coach etc: Mattias Hallin
 • Distanslärare/
  handledare/
  coach etc: Tautvydas Jukna
 • Distanslärare/
  handledare/
  coach etc: Stefan Moss
 • Distanslärare/
  handledare/
  coach etc: Robin Nilsson Sjöström
 • Distanslärare/
  handledare/
  coach etc: Pär Ström