Kursai

Mötesrummet


Videokonferens för att mötas, presentera och diskutera.Möten kan startas omgående eller planeras.
Kursų kategorija: Företagsinterna kurser

Introduction course to edge protection

This course will give anyone working with fall protection an insight to our products and segments.
Den här kursen ska ge dig som arbetar med någon form av fallskydd en inblick i våra fallskydds produkter och segment.

Kursų kategorija: Företagsinterna kurser
 • Dėstytojas: Pär Brink
 • Dėstytojas: Stefan Moss

Grundläggande fallskydd/Basic fall protection

Kursbeskrivning: Kursen är till för alla som har behov av en introduktion i användande av fallskyddsutrustning, för dig som har arbetsuppgifter i en fallriskmiljö där fallskydd är ett krav. Kursen ger dig förståelse om vilka lagar och förordningar som gäller samt hur man använder sin pe…
 • Dėstytojas: Mattias Hallin
 • Dėstytojas: Tautvydas Jukna
 • Dėstytojas: Robin Nilsson Sjöström

Kompetent person PFPE/Competent person PFPE


Kursbeskrivning:

Är min utrustning att lita på?
Vad betyder alla EN - nummer?
Kan jag använda utrustningen eller skall den kasseras?

Har vi rätt rutiner och nödvändig dokumentation?
Vi reder ut detta och utbildar er för att kunna besikta
er egen utrustning

Slutna Utrymmen/Confined space

Kursbeskrivning: Definition av slutet utrymme - Ett begränsat utrymme med begränsad access och på grund av otillräcklig ventilation bildas farliga gaser och/eller vara låg syrenivå samt ha en svår access och utrymningsväg och generellt inte lämplig för mänskliga invånare. Ett exempel ä…
 • Dėstytojas: Pär Brink
 • Dėstytojas: Martin Esbjörnson
 • Dėstytojas: Mattias Hallin
 • Dėstytojas: Tautvydas Jukna
 • Dėstytojas: Stefan Moss
 • Dėstytojas: Robin Nilsson Sjöström
 • Dėstytojas: Pär Ström