Available courses

Mötesrummet


Videokonferens för att mötas, presentera och diskutera.Möten kan startas omgående eller planeras.

Introduction course to edge protection

This course will give anyone working with fall protection an insight to our products and segments.
Den här kursen ska ge dig som arbetar med någon form av fallskydd en inblick i våra fallskydds produkter och segment.

 • Teacher: Pär Brink
 • Teacher: Stefan Moss

Grundläggande fallskydd/Basic fall protection

Kursbeskrivning: Kursen är till för alla som har behov av en introduktion i användande av fallskyddsutrustning, för dig som har arbetsuppgifter i en fallriskmiljö där fallskydd är ett krav. Kursen ger dig förståelse om vilka lagar och förordningar som gäller samt hur man använder sin pe…
 • Instruktör: Martin Esbjörnson
 • Teacher: Mattias Hallin
 • Teacher: Tautvydas Jukna
 • Teacher: Robin Nilsson Sjöström

Kompetent person PFPE/Competent person PFPE


Kursbeskrivning:

Är min utrustning att lita på?
Vad betyder alla EN - nummer?
Kan jag använda utrustningen eller skall den kasseras?

Har vi rätt rutiner och nödvändig dokumentation?
Vi reder ut detta och utbildar er för att kunna besikta
er egen utrustning

Slutna Utrymmen/Confined space

Kursbeskrivning: Definition av slutet utrymme - Ett begränsat utrymme med begränsad access och på grund av otillräcklig ventilation bildas farliga gaser och/eller vara låg syrenivå samt ha en svår access och utrymningsväg och generellt inte lämplig för mänskliga invånare. Ett exempel ä…
 • Teacher: Pär Brink
 • Teacher: Martin Esbjörnson
 • Teacher: Mattias Hallin
 • Teacher: Tautvydas Jukna
 • Teacher: Stefan Moss
 • Teacher: Robin Nilsson Sjöström
 • Teacher: Pär Ström